Vaishnavite LiteratureDONATE Vajji

Vaisya (English) [ IPA: [Vaisya] ASM: বৈশ্য]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2009-05-05
1. (Abstract Noun) according to Varnasrama classification of Hindu society the third or agricultural and mercantile class. হিন্দু সকলৰ বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ চাৰি বৰ্ণৰ তৃতীয় বৰ্ণ অথবা জাতি, এওঁলোক পূৰ্বকালত খেতি আৰু বেহাত নিযুক্ত আছিল।
English: Vaisya,
Assamese: বৈশ্য