chura-hawachuri

church (English) [ IPA: ˈtʃərtʃ ASM: চাৰ্চ]
Contributed by: Swapnita Kakati on 2006-08-22
1. (Common Noun-Neuter) A place of worship for christians. খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম্মাৱলম্বী লোকসকলে উপাসনা কৰা ঠাই বা ঘৰ।
English: church,
Assamese: গীৰ্জা, গীৰ্জাঘৰ,
Bodo: गिरजा,
Khasi: ka balang,
Garo: gilja, mondoli,
Nagamese: girja,
Dimasa: sars,
Hindi: गिरिजाघर,
Bangla: গির্জা