circumstanceciria

circus (English) [ IPA: ˈsərkəs ASM: চাৰ্কাচ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-10-31
1. (Proper Noun) A public entertainment consisting typically of a variety of performances by acrobats, clowns, and trained animals. প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত জীৱজন্তুকলৈ ৰাজহুৱাভাবে ব্যায়াম কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰা মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠান ৷
English: circus,
Assamese: চাৰ্কাচ,
Dimasa: sarkas,
Hindi: सर्कस,
Bangla: সার্কাস