code switchingcodification

codicil (English) [ IPA: ˈkɑdəsəl ASM: কডিচিল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-17
1. Legal(Material Noun-Neuter) a supplement to a will, containing an addition, explanation or modification উইল বা অন্তিম-পত্ৰৰ কোনো কথা যোগ দিয়া, ব্যাখ্যা কৰা বা পৰিৱৰ্ত্তন কৰা কাকত