eshingeshing khong

eshing chaoba (Meeteilon) [ Roman: e.shing-chao.ba]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-04-09
1. (Abstract Noun) overflowing of water from a river or lake, esp. over land not usually submerged কোনো নদী বা হ্ৰদৰ পানী পাৰৰ ঠাইবোৰত উপচি পৰা, বিশেষকৈ যিবিলাক ঠাই সাধাৰণতে পানীত ডুব নাযায়