generouslygenetic

genesis (English) [ IPA: ˈdʒenəsəs ASM: জেনেচিচ]
Contributed by: Dr. Neelotpal Deka, LL.M. (IT & IP Law, UK) on 2007-07-04
1. (Verbal Noun) The act of starting something for the first time; introducing something new. কোনো বস্তু পোন-প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে আৰম্ভ হোৱা বা কৰা কাৰ্য্য