gulletgully

gullible (English) [ IPA: ˈgələbəl ASM: গালিবল]
Contributed by: S M Chetri on 2006-08-23
1. (Proper Adj.-Common) Too ready to believe others, One who can be tricked easily. যি আনক সহজে বিশ্বাস কৰে, যাক সহজে বিচলিত কৰিব পাৰি৷