ka dorka duitara

ka dorkhas (Khasi) [ Roman: ka.dor.khas]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-25
1. (Material Noun-Neuter) A formal message requesting something that is submitted to an authority. ডাঙৰ লোকক অথবা বিষয়াক কোনো কথা জনাবলৈ লিখা চিঠি|