ka jingbhaka jingbit

ka jingbiria (Khasi) [ Roman: ka.jing.bi.ria]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-21
1. (Abstract Noun) something that provides mirth or amusement; the act of giving pleasure হাঁহি অথবা আনন্দ যোগাব পৰা কোনো বস্তু; আনন্দ যোগোৱা কাৰ্য্য

Contributed by: Himasri Das on 2023-07-13
2. (Abstract Noun) a comic, funny quality of a person or a drama etc কোনো ব্যক্তি বা নাটক আদিৰ কৌতুকভৰা বা খুহুঁতীয়া গুণ