ka jingdieka jingdon

ka jingdoh (Khasi)
Contributed by: Bikram M Baruah on 2007-05-26
Ref: Anglo-Khasi Dictionary by U. E. Blah
1. (Verbal Noun) the act of kissing somebody, a touch with lips চুমা খোৱা কাৰ্য্য, ওঁঠেৰে কাৰোবাক স্পৰ্শ কৰা