ka jingngeitka jingong

ka jingnguh (Khasi) [ Roman: ka.jingn.guh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-04
1. (Abstract Noun) The act of asking for something in an anxious way. অতি আগ্ৰহেৰে বা ব্যাকুলতাৰে কোনো বস্তু খোজা কাৰ্য্য।