ka jingpaitka jingpan

ka jingpalat (Khasi) [ Roman: ka.jing.pa.lat]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-17
1. (Abstract Noun-Neuter) amount by which one thing exceeds another or the predefined limit. এটাতকৈ আনটোৰ বাঢ়ি থকা পৰিমাণ বা পূৰ্ব-নিৰ্দ্ধাৰিত সীমা।