ka maloika mariang

ka mar (Khasi) [ Roman: ka.mar]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-29
1. (Abstract Noun) one part of a big book/report কোনো কিতাপ বা প্ৰতিবেদনৰ কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত লিখা অংশ