ka marka masi

ka mariang (Khasi)
Ref: Anglo-Khasi Dictionary by U. E. Blah
1. (Abstract Noun) The environment and other things and events the environment gives rise to পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশে জন্ম দিয়া অন্যান্য বস্তু আৰু ঘটনা