politicalpolitical science

political prisoner (English) [ IPA: pəˈlɪtɪkəl ˈprɪznər ASM: পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-27
1. Legal(Common Noun-Common) a person imprisoned on charges of rebellion against the king or a government ৰাজদ্ৰোহ অৰ্থাত্ ৰজা বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰাৰ কাৰণে কাৰাবন্দী হোৱা লোক