turneturning

turned around (English) [ IPA: ˈtərnd əˈræʊnd ASM: টাৰণ্ড অৰাউণ্ড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-22
1. (Verbal Adj.) moved in a circular motion, as on an axis চক্ৰাকাৰে গতি কৰোৱা, এক অক্ষক কেন্দ্ৰ কৰি