yokeyokkang

yoke gall (English) [ IPA: ˈjoʊk ˈgɔl ASM: য়’ক গল]
Contributed by: Atul Ch. Kakoti on 2010-04-13
1. (Abstract Noun) A sore of an ox on the shoulder. গৰুৰ কান্ধত যুঁবলিয়ে কটাৰ বাবে হোৱা ঘা ৷