bengenabengjuri

Benghal dayflower (English) [ IPA: [Benghal] ˈdeɪˌflæʊr ASM: বেন্‌ঘাল ডেইফ্লাৱাৰ]
Contributed by: Prasanta Borah (প্ৰশান্ত বৰা) on 2008-02-23
1. Plants(Common Noun) a perennial herb native to tropical Asia and Africa identified by its bright purple flower বহল পাতেৰে মাটিত বগোৱা এবিধ বন ।