Jiya BharaliJiyahi dongyaba

Jiya Dhol (English) [ IPA: [IPA] ASM: জিয়াধল]
Contributed by: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) on 2014-08-18
1. River(Proper Noun-Common &/or Masculine) A tributary of Brahmaputra coming from Arunachal Himalaya flowing through Dhemaji district of Assam ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ৷ অৰুণাচলৰ পৰা আহি অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ মাজেদি বৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিছে৷
English: Jiya Dhol,
Assamese: জীয়া ঢল