ba.ra chadolba.ra doka

ba.ra chola (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-18
1. (Verb-Trans.) to put clothing on one's body কাপোৰ আদি সঠিক ভাৱে গাত লোৱা