biap donabiap jita

biap donga (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 0000-00-00
1. (Verb-Trans.) to take possession of sth কোনো বস্তু চম্‌জি লোৱা বা অধিকাৰ কৰা