bipodbipong

bipod-apod giri-yahbah (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-08-07
1. (Proper Adj.-Common) sth/sb that can protect from harms হানি-বিঘিনিৰ পৰা বচাই ৰাখিব পৰা কোনো বস্তু বা জীৱ