chung phang-okchunga

chung te (Mizo (Lushai))
Contributed by: Ven. Pragya Jyoti on 2009-04-27
1. (Proper Adj.-Common) considered in relation to something else আন কিবা এটাৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ ভিত্তিত বিবেচনা কৰা