forfor the time being

for example (English) [ IPA: fər ɪgˈzæmpəl ASM: ফৰ এক্সাম্পল]
1. (Adposition) As an illustrative instance with reference. কোনো বিষয়ৰ অৰ্থ বা প্ৰমাণ বেছি স্পষ্ট কৰিবলৈ উল্লেখ কৰা কথা ৷