ka jingdonka jingduh

ka jingdro dur (Khasi) [ Roman: ka.jing.dro.dur]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-12
1. Visual Art(Abstract Noun) a sketch or drawing, usually humorous, as in a newspaper or periodical, symbolizing, satirizing, or caricaturing some action, subject, or person of popular interest. খুহুঁতীয়া বা হাঁহি-উঠা ছবি, বিশেষকৈ বাতৰি কাকত বা আলোচনীত প্ৰকাশিত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি, ঘটনা বা বিষয়ক ভেঙুচালি কৰি অঁকা