ka jingpynjotka jingriam

ka jingpynslem (Khasi) [ Roman: ka.jing.pyn.slem]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
1. Abstract Noun(Abstract Noun) the event of occuring sth later or slower than expected or desired. আশা কৰাতকৈ বা বিছৰাতকৈ কোনো কাম পিছত বা লাহে-লাহে হোৱা