ka khaduka khi

ka khana thaw (Khasi) [ Roman: ka.kha.na.thaw]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-26
1. (Abstract Noun) an imaginary thing having no real existence প্ৰকৃততে নোহোৱা বা হ’ব নোৱাৰা কাল্পনিক বস্তু