ka kutka kynjang

ka kynhun (Khasi) [ Roman: ka.kyn.hun]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-08
1. (Abstract Noun) a number of individual entities/persons working together with common purposes or opinions who support one side of a dispute, question, debate, etc. বহুতো ব্যক্তিয়ে উমৈহতীয়া মতামত বা উদ্দেশ্যেৰে একেলগে কাম কৰা, যি কোনো বিবাদ, প্ৰশ্ন বা বিতৰ্ক আদিৰ এটা ফাল সমৰ্থন কৰে৷