ka sharka shatei

ka sharak (Khasi) [ Roman: ka.sha.rak]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-11
1. (Material Noun-Neuter) a man-made source of light কোনো মানৱসৃষ্ট পোহৰৰ উত্স