ka tymbuitka tyngam

ka tyngab (Khasi)
Contributed by: Bikram M Baruah on 2007-02-24
Ref: Anglo-Khasi Dictionary by U. E. Blah
1. Bird(Common Noun) a black colored common bird ক’লা বৰণৰ এক সাধাৰণ চৰাই