muscularmuseology

muscular force (English) [ IPA: ˈməskjələr ˈfɔrs ASM: মাচকুলাৰ ফৰ্চ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-31
1. Physics(Abstract Noun) a force that results due to the action of muscles. মাংসপেশীৰ সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বল৷