oddodd time

odd number (English) [ IPA: ˈɑd ˈnəmbər ASM: অড নাম্বাৰ]
Contributed by: Manjil Saikia on 2012-04-01
1. Number Theory(Abstract Noun) A number not integrally divisible by two দুইৰে বিভক্ৰ কৰিব নোৱাৰা সংখ্যা৷