pushPushpabhadra

push back (English) [ IPA: ˈpʊʃ ˈbæk ASM: পুচ বেক]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-02
1. (Verb-Trans.) forcing or taking (an object) backward পিচলৈ লৈ যোৱা
English: push back,
Assamese: পিচুৱা