sainsain hor

sain gerna (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-06-16
1. Astronomy(Abstract Noun) the phenomena of the Earth, the Moon and the Sun falling in the same line and the shadow of the Moon falling on the Earth, thereby obstructing the sunlinght in some parts of the Earth in the daytime. পৃথিৱী, চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য্যৰ একে ৰেখাত পৰি চন্দ্ৰৰ ছাঁ পৃথিৱীৰ কোনো অঞ্চলত পৰি, দিনদুপৰীয়াতে সূৰ্য্যৰ কিৰণ নোহোৱা কৰা পৰিঘটনা।