u kpuu ksai

u kpu thiang (Khasi) [ Roman: u.kpu.thi.ang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-24
1. (Material Noun-Neuter) long hair that is rolled at the back of the head মূৰৰ পিছফালে গোলাকৃতিৰ চুলিৰে বন্ধা থোপা