u paidbahu patsha

u panpoh (Khasi) [ Roman: u.pan.poh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-15
1. (Abstract Noun-Neuter) A geographical area having definable characteristics. নিৰ্দ্দিষ্ট গুণাগুণ বিশিষ্ট এক ভৌগোলিক পৰিসীমা|