vo`longkomvo’inghu (small)

vo`tevang (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2010-12-07
1. Bird(Common Noun-Common) An Asian bird characterized by glossy blue-black, forked long tail and a white spot in front of the eye. এছিয়া মহাদেশত পোৱা এবিধ চৰাই৷ ই নীলা-ক’লা বৰণীয়া হয়, দীঘল নেজ থাকে আৰু চকুৰ আগফালে এটা বগা বিন্দু থকা দেখা যায়৷