Himanta Biswa Sarmahimba

Himavat (English) [ IPA: himavat ASM: হিমৱত]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2009-07-29
1. (Proper Noun) The ancient name of India. ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি নাম৷