mokoimokol

Mokokchung (English) [ IPA: mokokchung ASM: মোককচাং]
Contributed by: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) on 2014-12-29
1. Place(Proper Noun-Neuter) Mokokchung, one of the districts in Nagaland, the Home of the Ao Naga tribe. It covers an area of 1,615 sq km. নগালেণ্ডৰ এখন জিলা ইয়াৰ সদৰ ঠাই৷ মূলত আও নগাসকলৰ বাসভূমি৷
English: Mokokchung,
Assamese: মোককচাং