shiphewshirk

Shipra (English)
Contributed by: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) on 2016-05-01
1. River(Proper Noun-Neuter) Part of Chambal river in Ujjwavini in Madhya Pradesh, India মধ্য প্ৰদেশৰ উজ্জ্বয়িনীৰ ওচৰত চম্বল নদীৰ শাখা৷
English: Shipra,
Assamese: শিপ্ৰা