varriedvarve

Varuna (English) [ IPA: ˈværənə ASM: বৰুণ]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2010-10-20
1. Hinduism(Proper Noun-Masculine) The god of water as per Hindu mythology. হিন্দু লোকবিশ্বাসমতে পানীৰ অধিপতি দেৱতা ৷