VIPVipassana

Vipasha (English) [ IPA: vipasha ASM: বিপাশা]
Contributed by: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) on 2015-03-24
1. River(Proper Noun-Neuter) a river flowing through Kulu Manali of Himachal Pradesh originating from Rohtang Pass. হিমাচল প্ৰদেশৰ কুলু মানালী অঞ্চলৰ মাজেদি যোৱা, ৰোহটাং গিৰিপথৰ পৰা উত্পন্ন হোৱা নৈ৷