anenganethu

anesthesia (English) [ IPA: ˌænəsˈθiːʒə ASM: এনেচথেচিয়া]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-04-25
1. (Abstract Noun) any method prevent sensation to eliminate pain. বিষ নিবাৰণৰ বাবে অনুভূতি নাইকিয়া কৰা কোনো ব্যৱস্থা।