attarattempt

atteg (Mising) [ Roman: a.teg]
Contributed by: Himasri Das on 2022-12-01
1. (Abstract Noun-Neuter) A formal written document of issues demanding their immediate attention

Contributed by: Himasri Das on 2022-12-01
2. (Abstract Noun-Neuter) Short additional explantion or addition in a book etc.
English: note,
Assamese: টোকা, বি:দ্ৰ:,
Mising: atteg,
Khasi: ka dak

Different POS:

a. Verb-Trans.: jot, টোকা কৰ্, টোকি ল্, টোক্, इसे...