bayu mandalbazar

bazaar (English) [ IPA: bəˈzɑr ASM: বজাৰ]
Contributed by: Anjali Sonowal on 2008-09-07
1. (Abstract Noun) a place where buying and selling takes place যি ঠাইত বস্তু বেছা-কিনা কৰা হয়