bujhabujibah du-yahbah

buji (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-08-10
1. (Verb-Intran.) to grasp the significance, implications, or importance of গুৰুত্ব, প্ৰভাৱ বা মূল্য অনুভৱ বা আয়ত্ব কৰ্

buji (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-08-05
2. (Verb-Intran.) to grasp the significance, implications, or importance of গুৰুত্ব, প্ৰভাৱ বা মূল্য অনুভৱ বা আয়ত্ব কৰ্