charnamchart
charred (English) [ IPA: ˈtʃɑrd ASM: চাৰ্ড]
1. (Verbal Adj.) Burn to charcoal, Undergo combustion, Cause to burn or combust
পোৰা, এঙাৰ বা ছাই কৰা

2. (Verbal Adj.) reduced to ashes or totally destroyed by fire.
পুৰি বা জ্বলি ছাই হৈ যোৱা বা সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ যোৱা।