choreschorong

chori (Karbi)
Contributed by: Sarthe Teron Milik (ছাৰ্থে টেৰন মিলিক) on 2014-12-23
1. (Verb-Trans.) To look for something কিবা বস্তু বা তথ্য বিচাৰ্‌

Contributed by: Sarthe Teron Milik (ছাৰ্থে টেৰন মিলিক) on 2014-12-23
2. (Abstract Noun) The act of looking for something as a part of an investigation এক তদন্তৰ অংশ হিচাপে কোনো তথ্য বা বস্তু বিচৰা কাৰ্য্য
English: quest, search,
Assamese: অন্বেষণ, তালাচী, সন্ধান,
Garo: am.a, am.ani,
Karbi: chori,
Nagamese: bisara,
Dimasa: rudu

Different POS:

a. Verb-Trans.: find, hunt, search, seek, বিচাৰ-খোঁচাৰ কৰ্...