communalcommunicable

communal jealousy (English) [ IPA: kəˈmjuːnəl ˈdʒeləsiː ASM: কমিউনেল জেলাচি]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2010-09-02
1. (Abstract Noun) The racial or communal hatred of a community towards other communities. এক জাতিৰ আন জাতিৰ প্ৰতি হোৱা/থকা হিংসা-বিদ্বেষ ৷