convinceconvoke

convocation (English) [ IPA: ˌkɑnvəˈkeɪʃən ASM: কনভকেচন]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-04-22
1. (Abstract Noun) a ceremony organised by a university to confer degrees to its students ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠান